't Salland Advies

DISC en De Wereld van Verschil

DISC en De Wereld van Verschil

De oorsprong van DISC – William Moulton Marston
Het DISC-model is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston (1893-1947). In zijn boek Emotions of Normal People beschrijft hij zijn observaties. Hierin maakte hij onderscheid tussen actief en passief gedrag, en hoe mensen hun omgeving ervaren: als vijandig of als goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van de vier fundamentele gedragsstijlen van DISC.

Het DISC-model zoals we het nu kennen
Het moderne DISC-model bestaat uit twee assen. INTROVERT (Rustig) tegenover EXTRAVERT (Snel) en TAAKGERICHT tegenover MENSGERICHT.

Introvert of Extravert

De eerste as (Introvert/Extravert) geeft de snelheid en kracht aan waarmee iemand communiceert. Ben je meer indirect (introvert) dan ben je wat bedachtzamer, rustiger, prikkelgevoelig en wil je even nadenken voordat je wat zegt. Ben je meer direct (extravert) dan geef je sneller antwoord, heb je prikkels nodig en ben je verbaal, en ook qua lichaamshouding, meer aanwezig.

Taakgericht of mensgericht

De tweede as (Taakgericht/Mensgericht) geeft aan hoe gunstig of wantrouwig iemand reageert op zijn omgeving. Ben je meer taakgericht (controlerend) dan laat je je meer leiden door feiten en argumenten, en wantrouw je de situatie enigszins totdat het tegendeel bewezen is. Ben je meer mensgericht (relaterend) dan kies je meer op gevoel en geef je eerder het vertrouwen aan anderen.

Het DISC-model – 4 gedragsstijlen

Combineer je beide assen dan krijg je de 4 gedragsstijlen van het DISC-model, ieder met zijn eigen kleur.

  • Rood: Dominant extravert en controlerend;
  • Geel: Interactief extravert en relaterend;
  • Groen: Stabiel introvert en relaterend;
  • Blauw: Consciëntieus introvert en controlerend;

Wat is gedragsstijl eigenlijk

Mensen lijken op elkaar, maar gelukkig zijn we ook allemaal weer verschillend. Zo ook in ons gedrag. De één is direct en enthousiast, terwijl de ander juist stil en afwachtend is. En waar sommigen nauwkeurig te werk gaan, pakken anderen het weer wat rommeliger aan. We doen het allemaal op onze eigen manier. Of het nu gaat om vragen en onderwerpen als jouw commerciële activiteiten, hoe jij omgaat met anderen, wat jouw leiderschapsstijl is, jouw manier van communiceren, wat jouw sterke en zwakke punten zijn, of hoe anderen jou kunnen zien en ervaren; al deze aspecten worden in hoge mate gemarkeerd door jouw gedragsstijl. Het zegt veel over jouw manier van ondernemen; over de interactie met anderen, de manier waarop jijzelf dingen leert en zelfs de manier waarop jij sport of de manier waarop jij je bijvoorbeeld in een gezelschap gedraagt. Kortom, gedragsstijl is van toepassing op alle facetten van ons bestaan.

Wereld van verschil

In de wereld van Verschil gaat het om gedrag, niet om persoonlijkheid. Persoonlijkheid, drijfveren en waarden zijn veel complexer. Het ligt onder gedrag. Gedrag kunnen we allemaal bij elkaar zien en dus bespreekbaar maken.  Er is geen goed of fout. Ieder gedrag heeft zijn voordelen en nadelen heeft. En dat alles er dus mag zijn.

MapsTell is de organisatie achter de Wereld van Verschil. MapsTell helpt menselijk gedrag te begrijpen en maakt dat op een visuele manier inzichtelijk door mensen en groepen letterlijk in kaart te brengen. Inzicht dat mensen in staat stelt het beste uit zichzelf te halen en beter

met elkaar samen te werken.
Sinds medio maart is ’t Salland gecertificeerd MapsTell Guide (dus gecertificeerd DISC Trainer).

Wat is PersonalMapping?

Op basis van de ingevulde vragenlijst, is er een Routebeschrijving gemaakt van de gedrags- en communicatie eigenschappen. Bovendien zijn deze gegevens verwerkt in een schitterende landkaart: jouw PersonalMap. De namen van de steden, rivieren, bergen en zeeën in jouw kaart vertellen alles over jouw gedragsstijl. Daarnaast toont de kaart hoe anderen jouw gedrag ervaren en waar jouw valkuilen en uitdagingen liggen. Je leert jezelf daardoor (nog) beter kennen en je leert anderen daardoor echt begrijpen! Met PersonalMapping breng jij jezelf dus letterlijk in kaart!

Belangrijk om te weten!

Een PersonalMap toont uitsluitend jouw gedragsstijl vanuit de context zoals je de vragenlijst hebt ingevuld. Eigenschappen als intelligentie, competenties of emoties zijn niet gemeten. Het is de combinatie van al deze factoren die mensen uniek maakt. Het fascinerende van gedrag is dat je er in de dagelijkse omgang met anderen onmiddellijk mee te maken hebt. De ene gedragsstijl is niet beter dan de andere, en een gedragsstijl is dan ook geen prestatie of iets waar je trots op hoeft te zijn.

Waar is PersonalMapping op gebaseerd?

PersonalMapping is gebaseerd op het door William Marston ontwikkelde DISC-model. In de Wereld van Verschil wordt onderscheid gemaakt tussen zestien verschillende types die vallen binnen de vier Rijken van de Wereld van Verschil. In deze brochure vindt je meer informatie en een overzicht van de 16 gedragstypes: Brochure MapsTell – Nederlands (1)

 

Ga terug naar actueel