't Salland Advies

Gratis ontwikkeladvies voor niet of praktisch geschoolde werknemers

Goed nieuws!

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt per 1 april aanstaande een subsidie ter beschikking om je werknemers ontwikkeladvies te geven.
Dit zogenaamde STAP ontwikkeladvies is speciaal bedoeld voor mensen die niet geschoold zijn of praktisch geschoold (maximaal mbo-2 niveau).

Onbenut potentieel
Digitalisering en automatisering zorgen voor verandering in functies. Dit vereist nieuwe kennis en vaardigheden. Banen gaan verloren, nieuwe beroepen ontstaan. Blijvend leren is essentieel. In beweging komen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Ook weten veel mensen niet hoeveel onbenut potentieel ze in huis hebben. Daarom heeft de overheid het STAP-budget in het leven geroepen. Zo kan iedereen op zijn eigen manier werken aan persoonlijke ontwikkeling, groei en werkplezier. En voorkom je onnodige uitstroom.

Ontwikkeladvies in het kort
De subsidie is vanaf 1 april a.s. aan te vragen bij een gekwalificeerde loopbaanprofessional. Het STAP ontwikkeladvies is gericht op medewerkers die weinig bijscholen, weinig scholingsmogelijkheden hebben of het meeste baat hebben bij scholing en kent als specifieke doelgroep praktische geschoolden met een afgeronde opleiding van maximaal mbo-2.

Het ontwikkeladvies ter waarde van € 700,– is een persoonlijk adviestraject dat bestaat uit 4 uur loopbaanbegeleiding inclusief een arbeidsmarktscan. Het geeft inzicht in het toekomstperspectief, competenties en scholingsmogelijkheden. De aanvraag van de subsidie en de betaling loopt geheel via de loopbaanprofessional.

Voordelen voor jouw organisatie

  • Professionele en kosteloze begeleiding
  • Vergroting van de binding met je medewerkers
  • Lange termijnperspectief voor je personeel

Als werknemers weten wat hun vaardigheden zijn, vergroot dat hun blik op de arbeidsmarkt. Mogelijk komt er (om)scholing om de hoek kijken. Ook daar kan het STAP-budget een rol in spelen. De subsidie heet niet voor niets STAP, namelijk STimulering Arbeidsmarkt Positie.
Help je medewerkers een stap vooruit in hun loopbaan en zet het ontwikkeladvies nu in! Wij vertellen je graag meer over het ontwikkeladvies.

’t Salland Coaching & Advies

Martine Scholten
Register Loopbaanprofessional NOLOC

Ga terug naar actueel