't Salland Advies

Weet jij wat je collega motiveert?

Samenwerken gaat altijd beter als je elkaar begrijpt. Je hoeft het zeker niet met elkaar eens te zijn. Je kunt zelfs een totaal andere mening hebben. Maar als je van elkaar begrijpt waarom de ander op een bepaalde manier reageert of denkt is het veel eenvoudiger om samen te werken of met elkaar in discussie te gaan.

Een manier om jezelf en de ander beter te leren kennen is de DISC methode. Bij ’t Salland gebruiken we deze methode voor een betere samenwerking binnen een team. DISC is een praktisch model waarmee je inzicht krijgt in het gedrag van mensen. Het geeft aan hoe je doet, niet wie je bent. Het geeft weer hoe iemand overkomt in de communicatie met zijn of haar omgeving. Dit is zowel verbaal als non-verbaal.

 

Met de resultaten kun je als teamleden met elkaar in gesprek gaan. Wat herken je bij elkaar en wat misschien niet. Daarbij kijken we uiteraard niet alleen naar de dingen die lastig zijn, maar vooral ook wat men waardeert in de ander.
Het maakt je bewust van hoe hij of zij doet en overkomt op de ander. Wanneer je je bewust bent van de manier waarop je overkomt op de ander kun je je gedrag op onderdelen aanpassen, zodat dit de samenwerking ten goede komt.

De DISC methode kent 4 stijlen.
-De D van Daadkracht
-De I van Invloedrijk
-De S van Stabiliteit
-De C van Consciëntieus

Alle 4 de stijlen heb jij in je. Maar er is er altijd één die er net iets bovenuit steekt. Hieronder geven we een korte samenvatting van alle 4 de stijlen.

Daadkracht of ook wel dominantie genoemd:
Jij bent vaak diegene die in het team duidelijk aanwezig bent met je mening. Deze kun je ook goed verwoorden. Je bent snel in beslissingen maken. Je werkt doel- en taakgericht en hakt knopen door. Mensen zien je vaak als leider. Wat collega’s soms lastig aan jou kunnen vinden is dat luisteren niet altijd je sterke kant is en dat je minder oog hebt voor de mens achter deze collega.

Als jij weet dat je dominant bent kun je daar rekening mee houden. Probeer eens echt te luisteren en daar vragen over te stellen. Misschien kom je ineens wel tot andere inzichten. Maar ook andersom, als je weet dat je collega dominant is kun jij misschien beter accepteren dat hij of zij jou minder persoonlijke vragen zal stellen en de vorm van gezelligheid die jij zoekt bij een ander moet zoeken.

Deze daadkrachtige collega wordt niet altijd gewaardeerd en deze stijl word vaak negatief weg gezet. Maar zonder een D in jou team worden er vaak geen of heel weinig stappen en doelen behaald.


De I van Invloedrijk:

Als dit de I van Invloedrijk jou dominante stijl is, dan ben jij vaak diegene die gezelligheid in een team erg belangrijk vindt en dat ook uit. Je bent creatief, je legt gemakkelijk contact (netwerken) en het glas is altijd halfvol. Wat collega’s lastig kunnen vinden is dat jij altijd op de voorgrond aanwezig bent. Luisteren niet je sterke kant is en dat je behoorlijk chaotisch kunt zijn.

Als jij weet dat Invloedrijk jou dominante stijl is kun je daar rekening mee houden. Probeer eens echt te luisteren en niet direct je eigen ervaringen te vertellen. Je zult zien dat je dan ineens een heel ander gesprek krijgt. Hetzelfde geldt andersom. Als jij een collega hebt met deze stijl laat hem of haar eerst even enthousiast vertellen en daarna kun je altijd op de rem trappen en concreet aan het werk gaan.

Deze veel kletsende collega wordt niet altijd gewaardeerd. Maar zonder een I in jou team is de band binnen het team en daarmee de samenwerking, maar een kille boel!


De S van Stabiliteit:

Nummer 3 van de disc stijlen is de S van Stabiliteit. Jij bent erg opmerkzaam en zorgzaam en echt een luisterend oor. Je bent niet snel boos te krijgen en je bent meegaand en welwillend. Wat collega’s lastig kunnen vinden is dat jij je niet altijd uitspreekt over dingen en kritiek persoonlijk op kunt vatten. Je hebt een wat afwachtende houding, een laag tempo en veranderingen vind je niet leuk!

Als jij weet dat de S van Stabiliteit jou dominante stijl is kun je daar rekening mee houden. Probeer je eens wat eerder te mengen in een gesprek. Door je opmerkzaamheid heb je namelijk best wel wat te vertellen. Hetzelfde geldt andersom. Als jij een collega hebt met deze stijl: de zorgzaamheid is goed bedoeld. Laat het gaan en bedank je collega ervoor.

Deze afwachtende collega wordt niet altijd gewaardeerd. Maar zonder een S is jou team gaat er veel aan jullie voorbij. Gebruik de opmerkzaamheid van deze collega!

Samenwerken en zelfvertrouwen

De C van Consciëntieus:
Jij bent duidelijk, gestructureerd, je volgt een plan en je hebt het overzicht. Je bent de rust zelve, je komt je afspraken na en bent deskundig. Wat collega’s lastig kunnen vinden is dat je een kritisch oog hebt, dat alles volgens de regels moet en dat je wat minder flexibel bent. Ook de rustige momenten/ stiltes die er soms zijn kunnen door anderen als vervelend ervaren worden.

Als jij weet dat de C van Consciëntieus jou dominante stijl is kun je daar rekening mee houden. Probeer eens wat losser te zijn en sommige regels wat minder serieus te nemen. Hetzelfde geldt andersom. Als jij een collega hebt met deze stijl: laat het even stil zijn. Dat is toch ook geen enkel probleem?

Deze punctuele collega wordt niet altijd gewaardeerd. Maar zonder een C is jou team is de structuur soms ver te zoeken!

Zelfvertrouwen en samenwerken

Alle stijlen hebben voordelen en minder leuk kanten
Er is geen stijl die het alleen kan. Samenwerken is het mooiste als alle stijlen vertegenwoordigd zijn. Dan kom je tot de beste resultaten.
Jezelf en elkaar kennen, weten waar de sterke en minder sterke punten bij jezelf en collega’s liggen helpt hier enorm bij. DISC is een prettige methode om jezelf en elkaar te (gaan) begrijpen. Alle 4 de stijlen kunnen op hun eigen manier elkaar namelijk juist heel goed helpen.

De eigenschappen van iedere stijl zijn namelijk een hele mooie aanvulling op de andere drie stijlen. Iemand die Consciëntieus is kan iemand die Invloedrijk is heel goed helpen met plannen, of misschien kiezen jullie voor een nadere rolverdeling als je dit weet. Iemand die Invloedrijk is laat je vooral netwerken buiten je team, zodat de Consciëntieuze mensen hun rapport af kunnen maken.
Heb je een collega die erg daadkrachtig is, dan kun je hem of haar heel goed inzetten om iets te organiseren. En jij als persoon die Stabiliteit als stijl heeft regelt de details en het verzorgende en menselijke stukje in dit project.

Samenwerken wordt met de kennis van DISC en daarmee kennen van je collega’s nog veel leuker en fijner! Het zelfvertrouwen van jou en je collega zal groeien en het werk zal daardoor makkelijker worden.
Weet jij welke stijl er in jouw team mist?
Wil je meer lezen over DISC? We hebben hier al eerder een blog over geschreven.

samenwerken-zelfvertrouwen-disc Ga terug naar actueel