't Salland Advies

Algemene Voorwaarden

Afspraken

Wij gaan er van uit dat wanneer we een afspraak maken deze ook nagekomen wordt. Soms zijn er situaties dat je genoodzaakt bent om af te bellen. Afspraken die 24 uur van tevoren worden afgezegd worden niet in rekening gebracht. Vergeet je een afspraak of zeg je deze te laat af dan ontvang je voor de voor jou gereserveerde consulttijd een rekening.

Betaling

  • Betaling vindt plaats á contant na iedere sessie, of achteraf middels factuur. Na iedere contante betaling ontvang je een factuur met de notitie dat aan de betaling is voldaan.
  • Facturen dienen uiterlijk 21 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW
  • Indien niet aan de betaling wordt voldaan, sturen wij een herinnering. Als ook aan de herinnering geen gehoor wordt gegeven, dragen wij de facturering over aan een incassobureau en zal de factuur vermeerderd worden met de bijkomende kosten en rente.

Aansprakelijkheid

  • T Salland Coaching & Advies is niet aansprakelijk voor schade die zich mocht voordoen tijdens of te relateren is aan een coaching sessie of workshop/ training.

Ethische code en Privacyverklaring

  • T Salland Coaching & Advies handelt volgens de ethische gedragscode van coaches en counselors. Ook werkt T Salland Coaching & Advies volgens de privacy- wet- en regelgeving. Zie hiervoor de Privacyverklaring op de website tsalland.nl.

Klachtenbehandeling

Algemene voorwaarden

 

Martine en Tamara, aangenaam
“Wij helpen graag om bedrijven en mensen weer te laten stralen”

’t Salland helpt om bedrijven en mensen te laten bloeien. Wij zorgen voor overzicht, verbinding en rust. Hierdoor neemt de stress af en kunnen mens en bedrijf focussen waardoor ze kunnen stralen.

Wat zeggen klanten over ons

We zijn trots op onze certificaten!