't Salland Advies

Inleiding – Toekomstplan

You cannot view this unit as you're not logged in yet.
Module 1Mijn inspiratiebronnen & belemmeringen
Unit 1Inleiding - Mijn inspiratiebronnen & belemmeringen
Unit 2Opdracht A - Inspiratieraam deel 1
Unit 3Opdracht 2B - Kracht van je gedachten
Module 2Verdiepen in je levensgeschiedenis
Unit 1Inleiding - Verdiepen in je levensgeschiedenis
Unit 2Opdracht 3A - Levenslijn
Unit 3Opdracht 3B - Behoefteanalyse
Module 3Feedback
Unit 1Inleiding - Feedback
Unit 2Opdracht 4A - Feedback geven
Unit 3Opdracht 4B - Feedback ontvangen
Module 4Drukte en Stress
Unit 1Inleiding - Drukte en Stress
Unit 2Opdracht 5A - Nee zeggen
Unit 3Opdracht 5B - Cirkel van betrokkenheid
Unit 4Opdracht 5C - Energiebalans
Unit 5Opdracht 5D - Stresssignalen
Module 5Activiteiten en Voorwaarden
Unit 1Inleiding - Activiteiten en Voorwaarden
Unit 2Opdracht 6A - Activiteiten en Voorwaarden
Module 6Beroepenonderzoek
Unit 1Inleiding - Beroepenonderzoek
Unit 2Opdracht 8A - Competentie en interesse vragenlijst
Unit 3Opdracht 8B - Vacatures
Module 7Toekomstplan
Unit 1Inleiding - Toekomstplan
Unit 2Opdracht 8A - Stappen zetten richting je doel(en)