't Salland Advies

Ontwikkeltrajecten

De wereld verandert. Medewerkers blijven niet meer tot hun pensioen bij één werkgever. Door de digitalisering en robotisering veranderen functies en komen ze zelfs te vervallen. Het is belangrijk om hier vroegtijdig op in te spelen, zodat uw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. ‘t Salland helpt u graag bij het inrichten van een ontwikkelcyclus en het aangaan van ontwikkeltrajecten met uw medewerkers. Samen werpen wij een blik op de toekomst. 

Ontwikkeltrajecten

Wij helpen u door:

Ontwikkeltrajecten op te starten binnen uw organisatie. Hoe deze trajecten eruit zien bepalen wij graag samen met u. Graag nemen wij u mee in de mogelijkheden.

  1. Ontwikkelgesprekken aan te gaan met uw medewerkers

Wij gaan in gesprek met uw medewerkers en gaan aan de slag om helder te krijgen welke kwaliteiten uw medewerker heeft en hoe deze het beste ingezet kunnen worden.

  1. Ontwikkelplannen te maken en uw medewerkers hierop te coachen

Uw medewerker schrijft een ontwikkelplan en gaat hier actief mee aan de slag. Vanuit ’t Salland begeleiden en coachen wij uw medewerker in het bereiken van de ontwikkeldoelen.

  1. Workshops te organiseren voor uw medewerkers

Wij kunnen verschillende workshops voor uw medewerkers organiseren. Dan kan een workshop zijn op het gebied van teamontwikkeling, maar ook workshops over gesprekstechnieken behoren tot de mogelijkheden.

  1. Helder te krijgen welke kwaliteiten en ambities uw medewerkers in huis hebben

U krijgt een helder overzicht van de kwaliteiten en ambities van uw medewerkers en kunt hierop acteren.

Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie.

 

Martine Scholten, aangenaam
“Wij helpen graag om bedrijven en mensen weer te laten stralen”

’t Salland helpt om bedrijven en mensen te laten bloeien. Wij zorgen voor overzicht, verbinding en rust. Hierdoor neemt de stress af en kunnen mens en bedrijf focussen waardoor ze kunnen stralen.

Wat zeggen klanten over ons

We zijn trots op onze certificaten!