Ontwikkeltrajecten

De wereld verandert. Medewerkers blijven niet meer tot hun pensioen bij één werkgever. Door de digitalisering en robotisering veranderen functies en komen ze zelfs te vervallen. Het is belangrijk om hier vroegtijdig op in te spelen, zodat uw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Ook zijn een leven lang ontwikkelen en het verbinden van de werkomgeving met de persoonlijke leefomgeving belangrijke thema’s voor duurzame inzetbaarheid.  Werkgever en medewerker hebben samen een verantwoordelijkheid hierin. We praten ook vooral over een ontwikkelcyclus en niet meer over functioneringscyclus. ’t Salland helpt u graag bij een ontwikkelcyclus in te richten en ontwikkelgesprekken aan te gaan met uw medewerkers. Samen werpen wij een blik op de toekomst. 

’t Salland helpt u door:

  1. Ontwikkelgesprekken aan te gaan met uw medewerkers
  2. Ontwikkelplannen te maken en uw medewerkers hierop te coachen
  3. Workshops te organiseren voor uw medewerkers
  4. Helder te krijgen welke kwaliteiten en ambities uw medewerkers in huis hebben

 

Ontwikkeltrajecten

Martine Scholten, aangenaam
“Wij helpen graag om bedrijven en mensen weer te laten stralen”

’t Salland helpt om bedrijven en mensen te laten bloeien. Wij zorgen voor overzicht, verbinding en rust. Hierdoor neemt de stress af en kunnen mens en bedrijf focussen waardoor ze kunnen stralen.

Wat zeggen klanten over 't Salland

We zijn trots op onze certificaten!