Trots op!

Welke ervaring heeft Simon opgebouwd

Stresstest-in-één-dag voor gemeente Urk

De Gemeente Urk wilde samen met het Waterschap Zuiderzeeland een klimaatstresstest door eigen medewerkers laten uitvoeren. Deze stresstest-in-één-dag was bedoeld om bij haar medewerkers bewustwording over klimaatverandering te creëren en kennis over klimaateffecten te vergroten.

Rol van Simon: Project- en procesleider van de stresstest

Taken o.a.:

 • Leiden van een interactieve ochtendsessie waarin de kaarten op basis van gebiedskennis en ervaringen werden gevalideerd en aangepast.
 • Medewerkers verbinden van verschillende vakgebieden, zoals ruimtelijke ontwikkeling, milieu, infrastructuur en ecologie.
 • Begeleiden van een risicodialoog: ontstaan er problemen door de klimaateffecten en hoe zouden we deze problemen kunnen oplossen?
 • Ter voorbereiding van de dag heeft Aveco de Bondt met behulp van satellietfoto’s, rekensoftware (Tygron) en de Klimaateffectatlas plekken met hittestress en water op straat in beeld gebracht.

Bereikt:

 • In één dag is bepaald waar de kwetsbaarheden in Urk liggen. Dankzij de brede vakkennis van de deelnemers konden de verschillende risico’s en kansen snel worden verzameld.
 • Medewerkers hebben tijdens de stresstest per fiets de gevoelige situaties bezocht. Daarbij ontstonden beeldende discussies over de afstroming van water, zelfs tussen medewerkers die normaliter water niet in hun werkpakket hebben. Dit is een goede basis voor verbetering van de interne samenwerking.
 • De betrokken medewerkers hebben meer kennis van klimaateffecten en voelen zich er meer betrokken bij.
 • Consensus over de oplossingsrichting door het voeren van een eerste risicodialoog.
 • Het besef dat de gemeente met kleine aanpassingen al veel kan bereiken. De kennis die de stresstest opleverde is direct toe te passen in het reguliere beheer en onderhoud.
 • Bestuurlijke betrokkenheid door de terugkoppeling van de stresstest aan de gemeenteraad

Een volgende stap is het uitdenken van de meest kansrijke oplossingen voor Urk. De raad van Urk heeft opdracht gegeven om het proces van klimaatadaptatie verder te ontwikkelen in samenhang met het duurzaamheidsbeleid.

Simon Troost

Meer weten?

Simon helpt u met energie- en klimaatvraagstukken.

 • 06 537 219 44
 • simon@tsalland.nl
Scroll naar top