Trots op!

Welke ervaring heeft Simon opgebouwd

Stresstest Noordelijke Vechtstromen

Wat zijn de gevolgen van de klimaatsverandering voor de regio Overijssel en Drenthe? Om daar achter te komen voert het samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen samen met de Provincie Overijssel en Drenthe de klimaatstresstest uit. In de stresstest wordt onderzocht waar water op straat blijft staan en huizen kan binnenstromen, maar wat effecten van droogte zijn. En hoeveel last we daar met elkaar van hebben.

Rol van Simon: projectleider

Taken o.a.:

  • Uitvoeren van de stresstest, samen met Aveco de Bondt
  • Analyse van alle mogelijke gevolgen aan de hand van het ‘bollenschema’ dat gemaakt is voor de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS).
  • Resultaten verwerken in een website en GIS-viewer voor de regio waardoor de verzamelde informatie toegankelijk is voor een breed publiek.

Bereikt:

  • Inzicht bij deelnemers over de omvang van de gevolgen van de klimaatsverandering. Dit is een eerste belangrijke stap in een veranderingsproces naar een duurzame leefomgeving.
  • Door de analyses is er een gedegen basis voor het starten van de risicodialoog met burgers, bedrijven en partijen over de ernst van de gevolgen en de urgentie om maatregelen te nemen.
Simon Troost

Meer weten?

Simon helpt u met energie- en klimaatvraagstukken.

  • 06 537 219 44
  • simon@tsalland.nl
Scroll naar top