Trots op!

Welke ervaring heeft Simon opgebouwd

Waterberging Alm en Biesbosch

In 2014 en 2015 is er aanzienlijke wateroverlast geweest in het gebied Alm en Biesbosch. Door de klimaatverandering neemt de kans toe dat het nogmaals gaat gebeuren. ZLTO en Waterschap Rivierenland werken nu samen om extra maatregelen te treffen. Voor het project is Europese subsidie (POP) verworven. Het bijzondere aan het project is dat boeren is verzocht om op vrijwillige basis mee te werken aan extra waterberging in de vorm van de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de kavelsloten.

Rol van Simon: vertegenwoordiging van Waterschap Rivierenland.

Taken o.a.:

  • Vaststellen van de randvoorwaarden voor de inrichting.
  • Vastleggen van de afspraken met de meewerkende boeren.

Bereikt:

  • Het gebied is minder kwetsbaar voor wateroverlast.
  • De ecologische kwaliteit neemt toe door de natuurlijke ontwikkeling in de oevers.
Simon Troost

Meer weten?

Simon helpt u met energie- en klimaatvraagstukken.

  • 06 537 219 44
  • simon@tsalland.nl
Scroll naar top