Advies duurzame leefomgeving

Klimaat, water en energie

Leefomgeving klimaatbestendig en duurzaam maken

‘t Salland helpt u uw leefomgeving klimaatbestendig en duurzaam te maken. Met een frisse blik, praktisch advies en procesondersteuning. ‘t Salland koppelt het proces met de inhoud en verbindt verschillende partijen en vakgebieden op nuchtere wijze. Met als doel: efficiënt samenwerken aan meer leefkwaliteit. Welke veranderingen zijn nodig of wenselijk in de leefomgeving?

‘t Salland ondersteunt u met bijvoorbeeld:

Klimaatstresstesten

Risicodialoog

Wateradvies

Energietransitie

Beleidsontwikkeling

Strategieontwikkeling

Projectmanagement

Interim oplossingen (voorzitter, projectleider)

Energie

De overgang van gas naar duurzame energie heeft veel impact. Waar zet je zonnepanelen, waar windenergie en welke opties zijn er nog meer? ’t Salland helpt u bij een succesvolle en efficiënte energietransitie.

Water

Een robuust en klimaatbestendig watersysteem vraagt om strategische keuzes. Hoe voorkomt u wateroverlast en droogte? ’t Salland helpt u met het toekomstbestendig maken van het watersysteem.

Klimaat

Wateroverlast, droogte, hitte: ’t Salland maakt inzichtelijk wat de gevolgen van klimaatverandering zijn én adviseert hoe u de risico’s kunt beperken voor nu en in de toekomst. Op praktische en efficiënte wijze.

Simon, aangenaam...

Simon Troost helpt overheden en bedrijven bij het samenwerken aan een betere en duurzame leefomgeving. Als onafhankelijke zelfstandige zorgt hij voor de verbinding tussen het proces en de inhoudelijke kennis over klimaat-, duurzaamheid- en energie.

Trots op: welke ervaring heeft Simon opgebouwd

Waterberging Alm en Biesbosch

In 2014 en 2015 is er aanzienlijke wateroverlast geweest in het gebied Alm en Biesbosch. Door de klimaatverandering neemt de kans toe dat het nogmaals…

Bekijk project »

Overige projecten:

Klimaatadaptatie Klimaatstresstesten en klimaatateliers voor Zuid-West Utrecht, Rhenen, Lelystad, Zeewolde, Urk en Noordelijke Vechtstromen. Klimaatbestendig Strijp-S in Eindhoven Ondersteuning samenwerkingsverbanden Voorzitter Water & Klimaat bij…

Bekijk project »

Stresstest-in-één-dag voor gemeente Urk

De Gemeente Urk wilde samen met het Waterschap Zuiderzeeland een klimaatstresstest door eigen medewerkers laten uitvoeren. Deze stresstest-in-één-dag was bedoeld om bij haar medewerkers bewustwording…

Bekijk project »

Voorzitter Samenwerking Noord Veluwe – Water en Klimaat

Samenwerking Noord Veluwe (SNV) is een samenwerking tussen zeven gemeentes op de Noord Veluwe en het waterschap. De missie is: klimaatbestendig maken van het gebied…

Bekijk project »

Stresstest Noordelijke Vechtstromen

Wat zijn de gevolgen van de klimaatsverandering voor de regio Overijssel en Drenthe? Om daar achter te komen voert het samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen samen met…

Bekijk project »

Scroll naar top