Klaar voor wateroverlast en droogte?

Goed voorbereid met ’t Salland

Water

Hoe voorkomt u wateroverlast en droogte? ’t Salland helpt u met het toekomstbestendig maken van het watersysteem.

‘t Salland heeft ruime ervaring met diverse waterprojecten zoals wateroverlast (realisatie waterbergingsgebieden en overstromingsberekeningen), droogte (droogtestudie) en waterkwaliteit (Beheerplan Kader Richtlijn Water). Ook is ‘t Salland thuis in de financiering van het waterbeheer en hoe deze aangepast kan worden zodat het ondersteunend bij het bereiken van de doelen.

Simon Troost

Meer weten?

Simon helpt u met een duurzaam watersysteem.

  • 06 537 219 44
  • simon@tsalland.nl
Scroll naar top